Get2Gether

Coporated events

Hur vi jobbar


Workshop/möte Strategi: Varumärke & Värderingar Syfte: Mål & Vision Ramar: Upplägg & Budget

Leverans av konceptskiss Konceptet utvecklas efter feedback Sammanställning av koncept och budget Presentation & Godkännande

Ev. konceptkorrigeringar Projektplan för resp. aktivitet & ansvarig Leverantörskontakt & bokning Ev extra personal bokas upp

Projektledning innan, under & efter eventet Se till att projektplanen håller deadlines Statusrapporter till kund Rapportera internt status Produktion på event dagen

Utvärdering Leverantörer och projektassistenter Kund & partners Slutrapport & resultat Nästa steg

 

 

LetsGet2Gether_text_NEW

Get2Gether | Corporate events
© Get2gether - 2013. web by pepagroup